تصفیه آب

تصفیه آب

تصفیه آب به عملی گفته که در آن مواد نامطلوب محلول در آب جهت مصارف گوناگون جداسازی می شود و آب تصفیه شده ایجاد می گردد.
روش های تصفیه آب

 • روش جذب سطحی تصفیه آب:
  تجمع مواد در سطح مشترک بین دو فاز
 • روش هوادهی تصفیه آب
  فرآیندی است که در آن تماس مایع با هوا از طریق گازی که انتقال دهنده از یک فاز به فاز دیگر است برقرار می شود.
 • روش تصفیه آب با روش تقطیر
  جدا سازی ترکیبات مایع از مایع از طریق میعان و تبخیر
 • تصفیه آب با روش فیلتراسیون
  در این روش مواد ذره ای حذف شده از طریق انتقال و پیوستگی به بتر فیلتر
 • تصفیه آب با فیلراسیون ریز غشایی
  این روش برای حذف ذرات ریز میکرومتر به وسیله فشار با در نظر گرفتن معیار اندازه ذرات می باشد.
 • تصفیه آب با متعادل سازی جریان
  تانک ذخیره نیز بخشی از فرآیند است که اب را برای متعادل ساختن جریان و حداقل رساندن نوسان کیفیت خیره می کند.
 • تصفیه آب با شناور سازی با هوای محلول
  در این روش ذرات ریز لخته شده با سرعت ته نشینی بسیار پایین حذف می شوند.
 • تصفیه آب با لخته سازی
  در این روش ذرات ریز لخته شده با وزن کمتر از آب در یک قسمت جمع می شوند.
 • تصفیه آب اختلاط
  مخلوط و به هم زدن چند محلول از طریق مصرف انرژی در این روش صورت می گیرد.
 • تصفیه آب با آشغالگیر درشت
  در این روش عبور آب تصفیه شده از آشغالگیر درشت برای حذف ذرات بزرگ صورت میگیرد.
 • تصفیه آب با آشغالگیر ریز
  در ساختمان آبگیر برای حذف چوبها و سایر موارد بزرگ در آب از توری آشغالگیر استفاده می شود.
 • تصفیه آب با روش ته نشینی
  جدا کردن جامدات قابل ته نشینی بوسیله نیروی ثقلی در این روش انجام می گیرد.
 • تصفیه آب به روش گندزدایی با UV
  از اشعه UV برای غیر فعال کردن میگروارگانیسم ها استفاده می شود.
 • روش تصفیه آب اکسیداسیون با UV
  از اشعه UV برای اکسید کردن مولکولها و ترکیبات آلی پیچیده استفاده می شود.تمامی این روش ها کاربردی می باشند اما استفاده از آنها نیاز به بررسی و تحقیق کارشناسی بیشتری دارد.

شرکت پاکاب 22 عرضه کننده انواع دستگاه تصفیه آب ,دستگاه تصفیه آب خانگی,تصفیه آب صنعتی با بالاترین کیفیت ممکن و مناسب ترین قیمت دستگاه تصفیه آب جهت خرید دستگاه تصفیه آب برای همگان با هر میزان بودجه ای.