N1

دستگاه تصفيه آب شور

دستگاه تصفيه   آب شور:همانطور که مي دانيم بيش از 3/4 سطح کره زمين را آب پوشانده است.اما فقط حدود از آبهاي موجود قابل شرب مي باشند.
ميزان قابل توجهي از آبهاي کره زمين به صورت يخچال هاي طبيعي,مناطق قطبي و رطوبت خاک و هوا مي باشد که غير قابل دسترسي هستند و فقط از آن بصورت درياچه هاي آب شيرين . رودخانه ها جاري هستند و آب آشاميدني انسان ها ازين منابع تامين مي شوند و اهميت استفاده از دستگاه تصفيه آب  در اينجا برجسته  مي شود.
اما امروزه این منابع آب شيرين در معرض انواع آلودگي ميکروبي وشیمیایی قرار گرفته اند و آلاينده هاي فراواني از طريق فاضلاب ها و کود هاي شيميايي منابع طبيعي انسان را تهديد مي کنند.بنابراين مي بايست از دستگاه تصفيه   آب شور با کيفيت بالا استفاده نمود.

توجه به امر بهداشت و مضرات ناشي از آلودگي آب در سال هاي اخير مورد توجه کارشناسان و همراهان این صنعت  قرار گرفته است.
دستگاه تصفيه   آب شور سيستمي است که با بهره گيري از قانون ( اسمز ) مي تواند آب هاي ناسالم را با عبور دادن از فيلترپیشرفته RO به آب سالم تبديل نمايد. که نزديک به مختصات استاندارد سازمان بهداشت جهاني NSF مي باشد.
دستگاه تصفيه   آب شور  خانگي و اداري. ( اسمز معکوس )  با شرايط کاملا اقتصادي جهت تامين آب اشاميدني در محيط کار و منزل قابل دسترس میباشد

 

شرکت پاکاب 22 عرضه کننده انواع دستگاه تصفیه آب ,دستگاه تصفیه آب خانگی,تصفیه آب صنعتی با بالاترین کیفیت ممکن و مناسب ترین قیمت دستگاه تصفیه آب جهت خرید دستگاه تصفیه آب برای همگان با هر میزان بودجه ای.