دستگاه تصفیه آب

مراحل تصفیه فاضلاب

فرآیند تصفیه فاضلاب معمولا شامل 3 مرحله می شود که به عبارت زیر است:
1.تصفیه فاضلاب مقدماتی
این مرحله که تصفیه مقدماتی نامیده می شود شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغال گیری,ته نشینی مواد معلق,دانه گیری و دفع لجن می شود.
2.تصفیه فاضلاب ثانویه
مرحله ی دوم که به آن تصفیه فاضلاب ثانویه گفته می شود شامل تصفیه بیولوژی با استفاده از باکتری های مختلف هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه بیولوژی با استفاده از باکتری های بی هوازی جهت تصفیه لجن می باشد.
بهره برداری تاسیسات تصفیه فاضلاب ثانویه در مقایسه با تصفیه اولیه به انرژی و هزینه ی بیشتری نیاز دارد.
3.مرحله سوم که تصفیه نهایی و یا پیشرفته نامیده می شود شامل زلال سازی و یک یا چند روش از موارد تکمیلی زیر است:

  1. عبور فاضلاب از یکرو فیلترها
  2. استفاده از کربن فعال
  3. ادامه ی فرآیند نیترات زدایی
  4. عبور فاضلاب از فیلترهای ماسه ای
  5. بکارگیری روش یون باری نمک زدایی
  6. روش اسمز معکوس

این نکته مهم را فراموش نکنید که گندزدایی فاضلاب هنگام خروج از تصفیه خانه فرآیندی است که می بایست با طراحی تصفیه خانه اجرا گردد.
در صورتیکه تمامی تاسیسات تصفیه خانه به صورت اصولی و درست کار کنند در مرحله دوم می توان تصفیه آلودگی را 90 الی 96% کاهش داد و این میزان کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط جهت دفع فاضلاب و حفظ بهداشت و پاک نگه داشتن محیط زیست کافیست.اما در صورتیکه بخواهیم از فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری درون شهر استفاده کنیم یک تصفیه پیشرفته لازم می باشد.
در مواردی استثنایی که منابع طبیعی آب خود به خودی توان تصفیه فاضلاب را داشته باشند پس از بررسی کامل ممکن است میتوان به تصفیه ی مقدماتی نیز اکتفا نمود و فرآیندهای بعدی را به طبیعت واگذار نمود.

شرکت پاکاب 22 عرضه کننده انواع دستگاه تصفیه آب ,دستگاه تصفیه آب خانگی,تصفیه آب صنعتی با بالاترین کیفیت ممکن و مناسب ترین قیمت دستگاه تصفیه آب جهت خرید دستگاه تصفیه آب برای همگان با هر میزان بودجه ای.