خدمات و پشتیبانی

تلفن خدمات پس از فروش :       44199684-  09127762963

هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما تلاش ما را  در عرصه ی خدمات به  شما بیشتر می نماید.

مشتری گرامی .کلیه دستگاههای شرکت دارای 1سال ضمانت و 10 سال خدمات میباشند .که همزمان با نصب دستگاه توسط نصاب .کارت ضمانت با مهر وامضائ شرکت تحویل شما میگردد .

شرایط ضمانتنامه :

1-کلیه قطعات برقی شامل ضمانتنامه میباشد

2-کلیه قطعات غیر برقی به غیر از فیلترها شامل ضمانت میباشد

3-ضمانتنامه بدون مهر وامضا.و تاریخ نصب فاقد اعتبار میباشد

توضیحات :دستکاری دستگاه توسط افراد غیرمتخصص  شرکت. ویا هرگونه ضرب دیدگی دستگاه بعد از نصب وتحویل دستگاه را از شرایط ضمانت خارج مینماید

ایمیل: www.pakab22@yahoo.com